En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Larsåke W Persson, foto: Magnus Aronson

Föredrag i serien ”konsten att leva”

Larsåke W Persson talar om:
Konsten att leva sitt eget liv så länge man har det
– om medberoende och medmänskligt ansvar.
Entré 50 kr, ingen föranmälan

Gudstjänst

Guds helande närvaro – kärleken
Mats Backholm predikar
Kyrkkaffe
(ingen Söndagsklubb p.g.a. sportlov)

Askonsdagssamling

Vi inleder fastan med en andakt. sång, bibelläsning och bön.

Gudstjänst med nattvard

Om att missa reptiden – men inte målet!
Larsåke W Persson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Lyssna