En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst

Att förbereda Guds under.
Larsåke W Persson predikar.
Medlemsintagning.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Gudstjänst

Plötsligt besök med livslånga följder.
Larsåke W Persson predikar.
Kyrkkaffe.

Gudstjänst

Guds barn – genom födsel och/eller genom tro?
Larsåke W Persson predikar.

Lyssna