En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst

Om brådska och vila i det andliga livet.
Larsåke W Persson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe

Ekonomimöte

I år inbjuder Bromma Baptistförsamling till ett ekonomimöte inför söndagens årsmöte.

Gudstjänst med nattvard

Om Guds löften – och våra egna
Larsåke W Persson predikar
Söndagsklubb
Kyrkkaffe

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.

Lyssna