En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst med nattvard

David Fouladi predikar om Herrens bön, del 2 av 5.
Teens men ingen Söndagsklubb.

Lovsångsafton

Kom som du är och lovsjung Herren!
Vi bjuder in till lovsångskväll där vi i all enkelhet delar Guds ord och kommer samman i bön och sång!
Enkel fika från 16.15.

Live-sänd gudstjänst

Elin Harrysson predikar om Herrens bön, del 3 av 5.
Denna gudstjänst live-sänds också på Facebook.
Söndagsklubb för barnen.

Gudstjänst

David Fouladi predikar om Herrens bön, del 4 av 5.
Söndagsklubb för barnen.

Lyssna