En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Sommargudstjänst/-andakt

Sommargudstjänst/-andakt med Elin Harrysson.
Denna gudstjänst kan du också delta i via Facebook.

Sinnesrogudstjänst

Tema: Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv blivit ohanterliga. ObsI inget fika

Sommarhusgrupp

Sommarhusgrupp i kyrkan.
Vi samlas kl. 19.00, läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber.
Ingen föranmälan krävs.

Gudstjänst

Gudstjänst med David Fouladi.
Terminsstart för Söndagsklubben.

Gudstjänst

Gudstjänst med Elin Harrysson.
Söndagsklubb.

Lyssna